Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 33/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời họp để nghe dự thảo Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, thị trấn và tiến độ xây dựng Phương án sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn
Ngày ban hành 2019-02-19
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP