Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 34/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Ngày ban hành 2019-02-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP