Giấy mời
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 35/GM-UBND
Trích yếu Giấy mời làm việc với UBND xã Tiên Điền để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tháng 2/2018 và công tác chuẩn bị điểm tham quan thực tế và các nội dung phục vụ Hội thảo toàn quốc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và Lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM Kiểu mẫu trong năm 2018 của xã
Ngày ban hành 2018-02-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP