[Video] Xuân Hội đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

09:00 19/02/2019
Xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 9 tiêu chí vào đầu năm 2018) nhưng đến nay, xã Xuân Hội đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trong năm 2018, xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng