Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và các chủ tàu thuyền xã Xuân Hội

10:42 26/09/2017
Sáng 26/9, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Nghi Xuân tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và các chủ tàu thuyền xã Xuân Hội. Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Bùi Việt Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 105 học viên ( trong đó có 46 chủ tàu thuyền trên địa bàn).

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng phát biểu tại lớp bồi dưỡng...

Các học viên được nắm bắt 7 chuyên đề chính gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng vàn an ninh tronh tình hình mới; Xây dựng quê hương vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng và an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự. Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

... giảng viên lên lớp truyền đạt các nội dung.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp lực lượng các chủ tàu thuyền nắm bắt được đường lối, cơ chế lãnh đạo của Đảng về an ninh quốc phòng biển đảo, từ đó vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa khai thác đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đầu tiên Nghi Xuân tổ chức cho các chủ tàu thuyền. Lớp học sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/9-29/9.

Đức Đồng

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng