HĐND xã Xuân Lĩnh bàn nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019

19:36 01/01/2019
HĐND xã Xuân Lĩnh vừa tổ chức kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp và tổ đại biểu HĐND huyện bầu tại địa phương.

Năm 2018, Xuân Lĩnh có tốc độ phát triển giá trị sản xuất đạt 7,6%; Tổng sản phẩm quy thóc đạt 113% kế hoạch; các loại cây trồng đều đạt cả về diện tích và sản lượng; chăn nuôi đều được duy trì cả về số lượng và chất lượng; Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 38 triệu đồng.

Kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM có nhiều chuyển biến tích cực, Xuân Lĩnh đã huy động mọi nguồn lực làm mới gần 1km đường giao thông nội đồng, gần 600m đường giao thông, mở rộng và làm được trên 2km lề đường thôn, xóm; trồng mới trên 1,5 km bồn hoa và bờ rào xanh; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cũng tại kỳ họp lần này HĐND xã Xuân Lĩnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng