Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX

10:44 18/12/2018
Đúng 7h30p sáng nay (18/12), HĐND Huyện Nghi Xuân khóa XX tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Trần Báu Hà và các Phó Chủ tịch HĐND huyện Phan Thị Kim Oanh và Hoàng Hữu Hiệp chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng ban, các địa phương.

Mở đầu Kỳ họp, thay mặt Đoàn chủ tọa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện  Phan Thị Kim Oanh thông qua chương trình, nội dung 2 ngày diễn ra Kỳ họp (18 - 19/12/2018).

Diễn văn khai mạc kỳ họp do Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Trần Báu Hà trình bày nhấn mạnh: Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của huyện ủy; sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; điều hành chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Ủy ban nhân dân; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, huyện nhà tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn 2 năm.

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ thảo luận, đánh giá và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa cho cả những năm tiếp theo; đặc biệt một số báo cáo, tờ trình có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng

Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, trí tuệ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; thể hiện trách nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm; đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp năm 2019 sát tình hình thực tiễn.

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, HĐND huyện tiếp tục nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2018, tình hình chung ổn định, tiếp tục chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,66 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế Nông – Lâm - Thủy sản 18,56%, Công nghiệp - Xây dựng 47,67%, Thương mại - dịch vụ 33,77%; Thu ngân sách ước đạt 235 tỷ đồng (vượt 51,6% KH huyện giao, tăng 23,68% so với cùng kỳ năm 2017); trong năm đã thu hút đầu tư 11 dự án với tổng vốn 71 tỷ đồng, trình tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư 10 dự án 10 dự án có tổng vốn 467 tỷ đồng trở thành một trong những địa phương đứng đầu Hà Tĩnh.

Dự báo kết quả đạt được cả năm 2018 khá toàn diện trên các lĩnh vực, là năm đạt nhiều kết quả quan trọng. 17/17 xã đạt chuẩn NTM, huyện về đích NTM trước thời hạn 2 năm và là huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh Hà Tĩnh,.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt khó khăn hạn chế đó là: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao; việc tiêu thụ và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn; phát triển thương mại, dịch vụ còn chậm; Kết quả xây dựng xã nông thôn mới chưa rõ nét; Đầu tư phát triển đô thị chưa tương xứng với phong trào xây dựng NTM; Các dự án đầu tư triển khai chưa đảm bảo tiến độ cam kết; …

Đoàn chủ tọa kỳ họp

Về nhiệm vụ năm 2019, huyện cũng đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp để phát triển kinh tế- xã hội, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, phát triển giáo dục- đào tạo, văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp báo cáo báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách huyện năm 2018, dự toán phân bổ thu, chi 2019; báo cáo kết quả hoạt động HDND huyện năm 2018, nhiệm vụ 2019; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Phan Văn Thư báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND huyện cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra; Thường trực HĐND huyện báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện, xây dựng và công nhận làng,xã văn hóa; gia đình văn hóa”, nghe phát biểu của UBMTTQ huyện về việc MTTQ và các thành viên tham gia xây dựng chính quyền...

Chiều nay HĐND huyện sẽ tiếp tục nghe Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý khai thác khoáng sản, hoạt động bến bãi tập kết vật liệu trên địa bàn”; báo cáo của Ban KT-XH về kết quả giám sát “Việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục” và các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường về các nội dung của kỳ họp.

Thanh Huyền - Đức Đồng

.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng