Nghi Xuân làm đất gieo trỉa lạc Xuân

08:17 11/02/2018
Trong những ngày này, cùng với việc chăm bón lúa Đông Xuân, bà con nông dân trong toàn huyện Nghi Xuân đã tập trung ra đồng cày bừa, làm đất để gieo trỉa lạc Xuân

Vụ lạc Xuân năm 2018, huyện Nghi Xuân có kế hoạch đưa vào gieo trỉa 2.050ha, tập trung nhiều ở các xã Xuân Viên, Cổ Đạm và Xuân Mỹ, trong đó cơ cấu chủ yếu là giống như: L14…Để vụ sản xuất đạt năng suất cao, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất để bà con nông dân áp dụng.

Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân trong toàn huyện đang huy động tối đa nhân lực, máy làm đất, đẩy nhanh việc gieo trỉa lạc. Toàn huyện đang phấn đấu đến hết tháng 2/2018 sẽ hoàn thành xong việc gieo trỉa lạc Xuân

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng