Tập huấn quy trình sản xuất và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Xuân năm 2018

14:30 15/12/2017
Ngày 14/12, UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình sản xuất và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi vụ Xuân năm 2018. Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sản xuất vụ Xuân năm 2018 dự kiến được triển khai trong điều kiện thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương những đợt rét đậm, rét hại kéo dài có nhiều khả năng xảy ra vào cuối tháng 01 - đầu tháng 02, đúng vào thời kỳ gieo cấy lúa Xuân. Bên cạnh đó, thời gian chuyển vụ ngắn, giá vật tư nông nghiệp luôn ở mức cao, giá nông sản không ổn định và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của các hộ nông dân và hiệu quả sản xuất. Trên cơ sở xác định sản xuất vụ Xuân 2018 là vụ đầu tiên để triển khai và hoàn thiện tiêu chí về sản xuất để đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2019, huyện Nghi Xuân tập trung mọi nỗ lực, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành quyết tâm giành thắng lợi vụ Xuân 2018. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Nghi Xuân đã xây dựng các đề án sản xuất, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát diễn biến của thời tiết, các giải pháp kỹ thuật, tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu giống và các biện pháp thâm canh hợp lý, tiên tiến để chủ động phòng ngừa sâu bệnh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn với bao tiêu sản phẩm, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa đúng lịch thời vụ.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình kỹ thuật sản xuất lúa vụ Xuân: vệ sinh đồng ruộng, thời vụ gieo trồng, cơ cấu giống, kỹ thuật chăm sóc, cách sử dụng phân bón cho từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển cây lúa, phòng trừ sâu bệnh ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành nông nghiệp cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tốt tổ chức sản xuất vụ Xuân ngay từ khâu làm đất cho đến gieo cấy, đặc biệt lưu ý yếu tố dự phòng trong điều kiện khó khăn về giống. Đồng thời triển khai tốt mô hình liên kết và thông qua mô hình liên kết để củng cố các HTX, tổ hợp tác, vừa đáp ứng yêu cầu NTM, vừa tìm đầu ra cho nông nghiệp, tăng cường công tác hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, kiểm tra, kiểm soát vật tư kém chất lượng và vật tư nông nghiệp giả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho phòng Nông nghiệp chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc thực hiện đúng kế hoạch, quy trình sản xuất vụ xuân 2018. Trạm khuyến nông và bảo vệ thực vật cần giám sát chặt chẽ các dịch vụ cung ứng giống lúa, lạc và các loại cây màu trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, giá thành, hiệu quả sản xuất, đồng thời hướng dẫn công tác phòng trừ sâu bệnh đạt kết quả cao.

Hồng Quang

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng