Triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu - mùa năm 2018

10:01 03/05/2018
Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng vừa chủ trì hội nghị Triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu - mùa năm 2018 . Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lê Tiến Hải cùng tham gia.

​Theo dự thảo đề án sản xuất cây trồng vụ Hè Thu - mùa năm 2018, huyện Nghi Xuân phấn đấu gieo trồng 770ha lúa Hè Thu, 150ha đậu, vừng 326ha, khoai 180ha, lạc 20ha, rau 150ha… sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất lúa hè thu đối với các vùng thâm canh chủ động nước ở các xã: Xuân Hồng, Xuân Lam, Cổ Đạm... Diện tích lúa hè thu không chủ động nước, đất trồng lúa vụ mùa không hiệu quả chuyển đổi sang cây trồng cạn có hiệu quả cao hơn như: Đậu, rau, dưa, khoai, ngô…để hạn chế để hạn chế đất bỏ hoang và từng bước hình thành vùng cây trồng có hiệu quả hơn.

Về cơ cấu giống đối với vụ Hè Thu, chỉ đạo sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày đối vùng dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt như: PC6, P6 đột biến, TH3-3, BT09… Đối với vùng sản xuất ít bị ảnh hưởng của lũ, lụt có thể sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dài ngày như: khang dân 18, khang dân đột biến, hương thơm 1, Nếp 98, nếp 97. Đối với Lúa mùa chỉ đạo sử dụng các giống: Bào Thai, khang dân 18, XT28. Cây lạc, vừng, đậu gieo trỉa từ 15/6- 25/6, kết thúc trước 30/6/2018.

Ngoài nhiệm vụ chỉ đạo chăm sóc cây trồng,vật nuôi, dự tính, dự báo các loại sâu bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ thì các địa phương cần tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển tổng đàn gắn với doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân, chủ động quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi, thực hiện điều tiết nước tưới, tiết kiệm, hợp lý. Tăng cường tuyên truyền hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa hiệu quả thấp để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết “4 nhà”, khuyến khích phát triển hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Hưng yêu cầu phòng nông nghiệp, trung tâm ứng dụng KHKT, các địa phương, doanh nghiệp lưu ý bám sát diễn biến thời tiết, chủ động các loại giống phù hợp, cân đối nguồn nước tập trung xuống giống cây trồng vụ Hè Thu, vụ mùa 2018 bảo đảm hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ hè thu và nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp năm 2018.

Thanh Huyền

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng