Thôn Nam Mới (Cương Gián) đón nhận danh hiệu thôn văn hóa

09:54 20/11/2018
Thôn Nam Mới (Cương Gián) vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2018.

Lãnh đạo Phòng VHTT, chính quyền địa phương trao danh hiệu thôn văn hóa cho nhân dân và cán bộ thôn Nam Mới

Thôn Nam Mới có trên 400 hộ dân với hơn 2 nghìn nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng Nông thôn mới, trong năm 2018 thôn Nam Mới đã huy động mọi nguồn lực được gần 1 tỷ đồng, trong đó bình quân mỗi hộ dân ở đây đã đóng góp trên 7 triệu đồng cùng với đó là ngày công lao động và hiến đất để làm đường giao thông. Toàn thôn đã làm được trên 4km lề đường, trồng mới trên 3 nghìn cây bóng mát các loại, công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường ngày càng được chú trọng quan tâm. Nhà văn hóa thôn được xây mới khang trang trên khuôn viên rộng trên 1.000m 2 có đầy đủ các thiết chế văn hóa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu ngày càng được quan tâm và thực hiện tốt. Đến cuối năm 2018 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm trên 96%, 100% hộ dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có hành vi truyền bá hành nghề mê tín dị đoan, không có tệ nạn xã hội.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng