Thôn Song Hồng (Cương Gián) đón nhận danh hiệu làng văn hóa

09:10 16/11/2018
Thôn Song Hồng, xã Cương Gián vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa. Cùng về dự có đại diện Phòng VHTT huyện.

Thôn Song Hồng hiện có 142 hộ với 422 nhân khẩu. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua, cán bộ, nhân dân thôn Song Hồng luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kinh tế của các hộ gia đình trong thôn đã có những bước phát triển vượt bậc, hiện nay 100% số hộ trong thôn đều đã có nhà xây kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người tính đến tháng 8/2018 ước đạt trên 35 triệu đồng người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5 hộ chiếm 3,4%.

Cùng với đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Năm 2018, từ nguồn tài trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, thôn đã xây dựng hoàn thành nhà văn hóa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Toàn thôn có trên 91% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 52% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện theo nếp sống mới.

Hồng Quang

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng