LĐLD huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

09:38 11/01/2019
LĐLĐ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XII và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ huyện, Ủy viên UBKT Liên đoàn lao động huyện và Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

Trong thời gian 1,5 ngày, gần 160 đại biểu tham gia đã được quán triệt các nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XII. Theo đó, Nghị quyết nêu những mục tiêu, phương hướng, và giải pháp chủ yếu đó là: tập trung đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên gắn với đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tăng cường công tác tập huấn cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế… Đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh; thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên gắn với nâng cao hiệu quả việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau phần quán triệt, học tập nghị quyết, các đại biểu còn được tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019, phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở, mối quan hệ giữa công đoàn với các tổ chức chính trị xã hội, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở, hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, trường học và các cơ quan hành chính sự nghiệp…

Thông qua tập huấn, giúp cán bộ công đoàn từ huyện đến cơ sở hiểu sâu sắc Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hoạt động tại địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện tốt hơn nữa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tại địa phương, đơn vị.

Hồng Quang

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng