Thường trực Huyện ủy giao ban với MTTQ và các đoàn thể

09:52 19/10/2018
Thường trực Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu chủ trì buổi làm việc.

Quý III/2018, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, sâu sát với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, xây dựng mô hình dân vận khéo nhất là phát triển các mô hình kinh tế. Huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp các địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh, vận động đoàn viên, hội viên hiến đất, đóng góp tiền để hoàn thiện các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại, vướng mắc để thời gian tới hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền giáo dục vận động hội viên, đoàn viên thiếu thường xuyên, hoạt động của một số tổ chức chưa có chiều sâu, một số phong trào chưa có sức lan tỏa, việc bồi dưỡng hội viên, đoàn viên đứng vào hàng ngũ của đảng chưa được quan tâm, việc tham gia chung tay xây dựng NTM một số tổ chức chưa được đồng đều...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tuc đẩy mạnh quán triệt tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị; thực hiện tốt NQ số 18-NQ/TW và NQ số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo tinh thần Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cần đổi mới phương thức hoạt đông hướng về cơ sở, quan tâm đến tết cho người nghèo, xây dựng và triển khai tốt chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, thúc đẩy chương trình hoạt động với cơ quan UBND huyện; tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, quan tâm vận động nhân dân thực hiện tốt vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019 dành thắng lợi, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Anh Đức

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng