Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 04/TB-TTHĐND
Trích yếu Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hồ Trung Hùng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày ban hành 2019-01-23
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP