Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 05/GM-TTHĐND
Trích yếu Giấy mời làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện
Ngày ban hành 2019-01-23
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP