Xuân Giang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

20:58 12/01/2019
Đảng ủy xã Xuân Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Đảng ủy xã Xuân Giang đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó trọng tâm là triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII của Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ vững về chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Xuân Giang đã phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên, tích cực học tập, rèn luyện, gương mẫu đi đầu các phong trào của địa phương và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá cuối năm, có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy xã khen thưởng.

Bí thư Đảng ủy Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị tổng kết

Đảng ủy xã Xuân Giang đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã.

Hồng Quang

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng