Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
1175/QĐ-UBND
1175/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồngTĐ - KT huyện

1158/QĐ-UBND
1158/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn Song Long, xã Cương Gián

1144/QĐ-UBND
1144/QĐ-UBND

Công văn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm y tế cấp xã

1137/QĐ-UBND
1137/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1138/QĐ-UBND
1138/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

1139/QĐ-UBND
1139/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

1140/QĐ-UBND
1140/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

1141/QĐ-UBND
1141/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội từ trần

1023/QĐ-UBND
1023/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện

1008/QĐ-UBND
1008/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Lam Hồng

1009/QĐ-UBND
1009/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Đan Trường Hội

1010/QĐ-UBND
1010/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Phổ Hải

1011/QĐ-UBND
1011/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Tiên Yên

1012/QĐ-UBND
1012/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Cương Gián

1013/QĐ-UBND
1013/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Hoa Liên