Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
2900/QĐ-UBND
2900/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2019-2020

2884/QĐ-UBND
2884/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ đưa tang, an táng Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường

2885/QĐ-UBND
2885/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ đưa tang, an táng Liệt sĩ Lê Hương Trà

2887/QĐ-UBND
2887/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

2888/QĐ-UBND
2888/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

2890/QĐ-UBND
2890/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2889/QĐ-UBND
2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điền quý III năm 2020

2886/QĐ-UBND
2886/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công bố quy trình sản xuất gắn với việc kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tại cơ sở tham gia Chương trình OCOP

2886/QĐ-UBND
2886/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công bố quy trình sản xuất gắn với việc kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường tại cơ sở tham gia Chương trình OCOP

2882/QĐ-UBND
2882/QĐ-UBND

Quyết định thành lập HĐ thẩm định Chỉ số CCHC năm 2020

1937/UBND-VP
1937/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/9 - 20/10/2020

2880/QĐ-UBND
2880/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo làm đường GTNT, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2020

2881/QĐ-UBND
2881/QĐ-UBND

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư xã Đan Trường (Đợt 1, năm 2020)

2875/QĐ-UBND
2875/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận kết quả Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ các xã, thị trấn năm 2020

2869/QĐ-UBND
2869/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH