Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
4981/QĐ-UBND
4981/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ hạt giống lúa, ngô, rau cho các xã, thị trấn

4974/QĐ-UBND
4974/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại xã Xuân Giang

4958/QĐ-UBND
4958/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020

4965/QĐ-UBND
4965/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

4932/QĐ-UBND
4932/QĐ-UBND

Quyết định công nhận các đơn vị đạt phổ cập Giáo dục - Xóa mù chữ năm 2019

4908/QĐ-UBND
4908/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, Công an và Tuyển sinh Quân sự đợt 1 năm 2020

4899/QĐ-UBND
4899/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách sinh viên hỗ trợ học phí sự cố môi trường biển theo NQ21

4870/QĐ-UBND
4870/QĐ-UBND

Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

4871/QĐ-UBND
4871/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn các Chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

4872/QĐ-UBND
4872/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được hỗ trợ tiền đóng BHYT

4873/QĐ-UBND
4873/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo NĐ số 136 của TTCP

4879/QĐ-UBND
4879/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

4880/QĐ-UBND
4880/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc toàn diện các nội dung, kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2020.

4881/QĐ-UBND
4881/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

4844/QĐ-UBND
4844/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020