Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
5045/QĐ-UBND
5045/QĐ-UBND
22:24 - 26/11/2021

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP (đợt 5,6 năm 2021)

5046/QĐ-UBND
5046/QĐ-UBND
22:25 - 26/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5047/QĐ-UBND
5047/QĐ-UBND
22:25 - 26/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5006/QĐ-UBND
5006/QĐ-UBND
22:34 - 25/11/2021

Kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5032/QĐ-UBND
5032/QĐ-UBND
22:35 - 25/11/2021

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021

5034/QĐ-UBND
5034/QĐ-UBND
22:35 - 25/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5042/QĐ-UBND
5042/QĐ-UBND
22:37 - 25/11/2021

Về việc thôi thực hiện nhiệm vụ cán bộ phục vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung Trung tâm Y tế cơ sở 2. Địa chỉ: TDP 10, TT Xuân An

5043/QĐ-UBND
5043/QĐ-UBND
22:38 - 25/11/2021

Về việc thôi thực hiện nhiệm vụ lực lượng tại cơ sở cách ly y tế tập trung "Trường Đào tạo NV BHXH, cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh" địa chỉ: Thôn THành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

5004/QĐ-UBND
5004/QĐ-UBND
22:30 - 24/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5005/QĐ-UBND
5005/QĐ-UBND
22:31 - 24/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

4998/QĐ-UBND
4998/QĐ-UBND
17:53 - 23/11/2021

Về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Lãnh đạo UBND và Công an cấp xã năm 2021

4999/QĐ-UBND
4999/QĐ-UBND
17:54 - 23/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5000/QĐ-UBND
5000/QĐ-UBND
17:55 - 23/11/2021

Phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

5001/QĐ-UBND
5001/QĐ-UBND
17:55 - 23/11/2021

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính toán Phương án bồi thường GPMB thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, đoạn qua xã Xuân Thành, Xuân Yên

4997/QĐ-UBND
4997/QĐ-UBND
19:42 - 22/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa học kỳ 1 năm học 2021-2022