Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
1424/QĐ-UBND
1424/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

1420/QĐ-UBND
1420/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

1421/QĐ-UBND
1421/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

1422/QĐ-UBND
1422/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng BTXH

1423/QĐ-UBND
1423/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

1401/QĐ-UBND
1401/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường trọng điểm cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2025

1254/QĐ-UBND
1254/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

1247/QĐ-UBND
1247/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các hộ xây dựng vườn mẫu năm 2021

1243/QĐ-UBND
1243/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Nghi Xuân lần thứ IX năm 2021

1245/QĐ-UBND
1245/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện

1246/QĐ-UBND
1246/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

1239/QĐ-CTUBND
1239/QĐ-CTUBND

Quyết định kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các xã, thị trấn

1240/QĐ-UBND
1240/QĐ-UBND

Quyết định thành lập các Tổ công tác để xử lý một số tồn tại, vướng mắc tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

1205/QĐ-UBND
1205/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

1197/QĐ-UBND
1197/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH