Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Thông báo

.
933/TB-UBND
933/TB-UBND
14:34 - 27/09/2019

Thông báo Thay đổi thời gian, bổ sung thành phần Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử năm 2019

1536/TB-UBND
1536/TB-UBND
07:23 - 23/09/2019

Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận số 601/TBKL-STNMT ngày 13/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

897/TB-UBND
897/TB-UBND
14:52 - 20/09/2019

Thông báo Hoãn lịch làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ theo Giấy mời số 216/GM-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện

896/TB-UBND
896/TB-UBND
16:22 - 20/09/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2019)

881/TB-UBND
881/TB-UBND
10:41 - 13/09/2019

Thông báo Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non thuộc huyện Nghi Xuân

868/TB-UBND
868/TB-UBND
18:23 - 05/09/2019

Thông báo Hoãn Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

867/TB-UBND
867/TB-UBND
16:52 - 04/09/2019

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ

849/TB-UBND
849/TB-UBND
17:55 - 28/08/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (đợt 1, năm 2019)

819/TB-UBND
819/TB-UBND
17:05 - 15/08/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian cuộc đối thoại theo Giấy mời số 175/GM-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện

812/TB-UBND
812/TB-UBND
16:55 - 08/08/2019

Thông báo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm thành lập huyện năm 2019

800/TB-UBND
800/TB-UBND
17:40 - 01/08/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

789/TB-UBND
789/TB-UBND
18:45 - 29/07/2019

Thông báo niêm yết công khai số tiền hoàn trả và số tiền tài sản trên đất của 47 hộ đủ điều kiện được hoàn trả theo Kết luận Thanh tra số 152/KL-UBND, ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh

760/TB-UBND
760/TB-UBND
16:02 - 10/07/2019

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị theo Giấy mời số 155/GM-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện

754/TB-UBND
754/TB-UBND
08:47 - 05/07/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh

745/TB-UBND
745/TB-UBND
15:04 - 01/07/2019

Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường