Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
103/TTHĐND-VP
103/TTHĐND-VP
17:04 - 25/11/2021

Về việc gửi câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI

102/BC-HĐND
102/BC-HĐND
17:44 - 23/11/2021

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

101/TTHĐND-VP
101/TTHĐND-VP
17:50 - 19/11/2021

Về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình TT HHĐND huyện

100/TTHĐND-VP
100/TTHĐND-VP
09:18 - 18/11/2021

Về việc điều chỉnh địa điểm tổ chức và số lượng người tham gia Hội nghị TXC tri của Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XXI

62/NQ-TTHĐND
62/NQ-TTHĐND
10:00 - 16/11/2021

Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND xã Xuân Phổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

63/NQ-TTHĐND
63/NQ-TTHĐND
10:01 - 16/11/2021

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ PCT HĐND xã Xuân Phổ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

94/TB-TTHĐND
94/TB-TTHĐND
16:09 - 08/11/2021

Thông báo về thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 HĐND huyện khóa XXI

94/TB-TTHĐND
94/TB-TTHĐND
08:25 - 08/11/2021

Thông báo về thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 HĐND huyện khóa XXI

95/BC-TTHĐND
95/BC-TTHĐND
08:27 - 08/11/2021

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 10 năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

87/TB-TTHĐND
87/TB-TTHĐND
22:36 - 03/11/2021

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họ thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XXI

88/TTHĐND-VP
88/TTHĐND-VP
22:29 - 03/11/2021

Về việc thống nhất kế hoạch TXCT trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND huyện khóa XXI

89/TTTHĐND-VP
89/TTTHĐND-VP
22:33 - 03/11/2021

Về việc đăng ký thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị TXCT của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

15/GM-TTHĐND
15/GM-TTHĐND
08:22 - 29/10/2021

Giấy mời dự kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI

15/GM-TTHĐND
15/GM-TTHĐND
23:44 - 29/10/2021

Giấy mời dự kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI

85/BC-TTHĐND
85/BC-TTHĐND
20:51 - 04/10/2021

Báo cáo kết quả phối hợp giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII