Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
22/TTHĐND-VP
22/TTHĐND-VP

Công văn về việc chuẩn bị tham luận tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ

19/TTHĐND-VP
19/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương cho sử dụng nguồn tăng thu tiền đất năm 2020 chuyển sang 2021 để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp đường An Viên Mỹ Thành huyện Nghi Xuân (đợt 1)

18/TTHĐND-VP
18/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

03/GM-TTHĐND
03/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 3/2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XX

16/BC-TTHĐND
16/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 2 năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

14/KH-HĐND
14/KH-HĐND

Kế hoạch Tổ chức Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/TTHĐND-VP
09/TTHĐND-VP

Công văn về việc công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

06/BC-HĐND
06/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công 2021 (lần 2)

07/TB-HĐND
07/TB-HĐND

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 21, Kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện Khoá XX

02/GM-TTHĐND
02/GM-TTHĐND

Giấy mời triệu tập Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề)

04/TTHĐND-VP
04/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

03/TB-TTHĐND
03/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021, HĐND huyện khóa XX (lần 2)

01/TB-TTHĐND
01/TB-TTHĐND

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021, HĐND huyện khóa XX

02/BC-TTHĐND
02/BC-TTHĐND

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX

01/GM-TTHĐND
01/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 01/2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XX