Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
06/BC-HĐND
06/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công 2021 (lần 2)

07/TB-HĐND
07/TB-HĐND

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 21, Kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện Khoá XX

02/GM-TTHĐND
02/GM-TTHĐND

Giấy mời triệu tập Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề)

04/TTHĐND-VP
04/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

03/TB-TTHĐND
03/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021, HĐND huyện khóa XX (lần 2)

01/TB-TTHĐND
01/TB-TTHĐND

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01/2021, HĐND huyện khóa XX

02/BC-TTHĐND
02/BC-TTHĐND

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX

01/GM-TTHĐND
01/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 01/2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XX

132/NQ-HĐND
132/NQ-HĐND

Nghị quyết Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

122/TB-HĐND
122/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), Hội đồng nhân dân huyện Khoá XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

118/TTHĐND - VP
118/TTHĐND - VP

Công văn về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khoá XX

27/GM-HĐND
27/GM-HĐND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XX

26/GM-TTHĐND
26/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc với UBND huyện và một số đơn vị liên quan có thụ hưởng ngân sách huyện

115/TTHĐND - VP
115/TTHĐND - VP

Công văn về việc thẩm tra tờ trình của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khoá XX

116/TB - TTHĐND
116/TB - TTHĐND

Thông báo Thay đổi địa điểm tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 12/2020, HĐND huyện khóa XX