Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
76/QĐ-TTHĐND
76/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2017-2018 và 2018-2019

75/TB-TTHĐND
75/TB-TTHĐND

Thông báo làm việc với các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát "Tình hình thực hiện các công trình đầu tư XDCB do huyện và các xã, thị trấn làm chủ đầu tư giai đoạn 2016-2018"

74/QĐ-TTHĐND
74/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, việc thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

73/QĐ-TTHĐND
73/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn khảo sát việc thực hiện Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn huyện

72/TTHĐND-VP
72/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp năm 2019

71/TTHĐND-VP
71/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm TXCT trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

68/TB-TTHĐND
68/TB-TTHĐND

Thông báo về việc phân công giám sát 6 tháng cuối năm 2019

69/TTHĐND-VP
69/TTHĐND-VP

Công văn về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

70/UBND-VP
70/UBND-VP

Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2019

67/TTHĐND-VP
67/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn để xây dựng mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và trả nợ XDCB các công trình từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 (lần 2)

174/GM-UBND
174/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn công tác trung ương

62/NQ-HĐND
62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Xuân Hồng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

64/TTHĐND-VP
64/TTHĐND-VP

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2019 (đợt 2)

65/TTHĐND-VP
65/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện

18/GM-TTHĐND
18/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện