Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
107/TTHĐND-VP
107/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ vốn đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên BCH Quân sự huyện từ nguồn tăng thu tiền bán đấu giá QSD đất năm 2019

105/TTHĐND-VP
105/TTHĐND-VP

Công văn về việc giao thẩm tra Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu trồng cây dược liệu phục vụ cho chế biến trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022 trình HĐND huyện khoá XX

66/NQ-HĐND
66/NQ-HĐND

Nghị quyết Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

67/NQ-TTHĐND
67/NQ-TTHĐND

Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

104/TB-HĐND
104/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/GM-HĐND 1
27/GM-HĐND 1

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XX

28/GM-HĐND
28/GM-HĐND

Giấy mời chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện

102/TTHĐND-VP
102/TTHĐND-VP

Về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

27/GM-HĐNND
27/GM-HĐNND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

98/TTHĐND-VP
98/TTHĐND-VP

Về việc điều chỉnh thời gian và Tài liệu bổ sung thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Nghi Xuân vào lúc 7h30 sáng mai (ngày 10/12/2019)

26/GM-HĐND
26/GM-HĐND

Giấy mời thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh

96/TTHĐND-VP
96/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

95/TB-HĐND
95/TB-HĐND

Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX