Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
92/QĐ-TTHĐND
92/QĐ-TTHĐND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Phổ (Đợt 2, năm 2020)

90/TTHĐND-VP
90/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình TT HĐND huyện

88/TTHĐND-VP
88/TTHĐND-VP

Công văn về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

89/TTHĐND-VP
89/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân bổ kinh phí hoàn trả phần bổ sung tiền đất cho 46 hộ dân theo Kết luận số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh

85/QĐ-TTHĐND
85/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc rà soát, xét duyệt các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn từ năm 2017 đến 2019

84/TTHĐND-VP
84/TTHĐND-VP

Công văn về việc xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

84/TTHĐND-VP
84/TTHĐND-VP

Công văn về việc xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

83/BC-TTHĐND
83/BC-TTHĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

82/TTHĐND-VP
82/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình TT HĐND huyện

18/GM-TTHĐND
18/GM-TTHĐND

Giấy mời Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

80/TTHĐND-VP
125/NQ-HĐND
77/TTHĐND-VP
78/TTHĐND-VP
76/QĐ-TTHĐND