Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
119/NQ-HĐND
119/NQ-HĐND

Nghị quyết chủ trương hỗ trợ trồng khảo nghiệm cây Đinh Lăng trên địa bàn huyện năm 2020

62/TTHĐND-VP
62/TTHĐND-VP

Công văn về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án Khắc phục, sửa chữa hồ Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

61/TTHĐND-VP
61/TTHĐND-VP

Công văn về việc cho ý kiến về các nội dung, công việc, khối lượng thực hiện và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ trong năm 2020 của Ban quản lý khhu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện

14/GM-HĐND
14/GM-HĐND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện

57/TTHĐND-VP
57/TTHĐND-VP

Công văn về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

56/TTHĐND-VP
56/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

54/BC-TTHĐND
54/BC-TTHĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XX

55/BC-HĐND
55/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

51/TB-TTHĐND
51/TB-TTHĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp Thường kỳ tháng 7/2020

53/BC-HĐND
53/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

109/NQ-TTHĐND
109/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc điều chuyển sinh hoạt thành viên tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

49/TB-TTHĐND
49/TB-TTHĐND

Thông báo Hoãn thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 15 theo Giấy mời số 13/GM - HĐND ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND huyện

50/TTHĐND-VP
50/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

48/BC-TTHĐND
48/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

107/NQ-HĐND
107/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyệnh Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh