Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
41/TTHĐND-VP
41/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi nội dung đề nghị giám sát, các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XX

40/TTHĐND-VP
40/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX

11/GM-TTHĐND
11/GM-TTHĐND

Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 7; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

51/2019/NQ-HĐND
51/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An

50/NQ-HĐND
50/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/GM-HĐND
10/GM-HĐND

Giấy mời kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khoá XX

09/GM-TTHĐND
09/GM-TTHĐND

Giấy mời họp thường kỳ tháng 6 HĐND huyện để bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019)

108/TTHĐND-VP
108/TTHĐND-VP

Công văn về việc giao thẩm tra Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu trồng cây dược liệu phục vụ cho chế biến trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022 trình HĐND huyện khoá XX