Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
78/NQ-TTHĐND
78/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc kiện toàn và điều chuyển thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

02/GM-TTHĐND
02/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020

04/BC-HĐND
04/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 01, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020

01.CTHĐND
01.CTHĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2020

02/TTHĐND-VP
02/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

72/NQ-TTHĐND
72/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Tiên Điền, nhiệm kỳ 2016-2021

73/NQ-TTHĐND
73/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Tiên Điền, nhiệm kỳ 2016-2021

74/NQ-TTHĐND
74/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Xã Đan Trường, nhiệm kỳ 2016-2021

75/NQ-TTHĐND
75/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đan Trường, nhiệm kỳ 2016-2021

01/GM-TTHĐND
01/GM-TTHĐND

Giấy mời đón tiếp đoàn công tác Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vào tham và chúc tết năm 2020

106/TTHĐND-VP
106/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ vốn để hoàn trả cho các hộ dân theo kết luận số 152/KL-UBND; Hỗ trợ các địa phương, đơn vị để trả nợ và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khởi công mới các công trình do huyện làm Chủ đầu tư từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2019 (đợt 2)

70/NQ-TTHĐND
70/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đan Trường

69/NQ-TTHĐND
69/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Tiên ĐIền

107/TTHĐND-VP
107/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ vốn đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nội bộ trong khuôn viên BCH Quân sự huyện từ nguồn tăng thu tiền bán đấu giá QSD đất năm 2019

105/TTHĐND-VP
105/TTHĐND-VP

Công văn về việc giao thẩm tra Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu trồng cây dược liệu phục vụ cho chế biến trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022 trình HĐND huyện khoá XX