Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
66/NQ-HĐND
66/NQ-HĐND

Nghị quyết Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

67/NQ-TTHĐND
67/NQ-TTHĐND

Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

104/TB-HĐND
104/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/GM-HĐND 1
27/GM-HĐND 1

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XX

28/GM-HĐND
28/GM-HĐND

Giấy mời chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện

102/TTHĐND-VP
102/TTHĐND-VP

Về việc chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

27/GM-HĐNND
27/GM-HĐNND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

98/TTHĐND-VP
98/TTHĐND-VP

Về việc điều chỉnh thời gian và Tài liệu bổ sung thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Nghi Xuân vào lúc 7h30 sáng mai (ngày 10/12/2019)

26/GM-HĐND
26/GM-HĐND

Giấy mời thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh

96/TTHĐND-VP
96/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

95/TB-HĐND
95/TB-HĐND

Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

93/BC-TTHĐND
93/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 11; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019

25/GM-TTHĐND
25/GM-TTHĐND

Giấy mời họp thường kỳ tháng 11 để bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13