Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
92/BC-HĐND
92/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

90/KH-HĐND
90/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

23/GM-TTHĐND
23/GM-TTHĐND

Giấy mời hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

88/TTHĐND-VP
88/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

86/QĐ-TTHĐND
86/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện

84/KH-HĐND
84/KH-HĐND

Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

85/TTHĐND-VP
85/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

83/BC-TTHĐNĐ
83/BC-TTHĐNĐ

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

82/TB-TTHĐND
82/TB-TTHĐND

Thông báo Làm việc với các đơn vị, địa phương về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 2019 để hỗ trợ trả nợ xây dưng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2019

21/GM-TTHĐND
21/GM-TTHĐND

Giấy mời họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2019 của Thường trực HĐND huyện

20/GM-TTHĐND
20/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc với UBND xã Cổ Đạm

80/BC-HĐND
80/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

78/TB-TTHĐND
78/TB-TTHĐND

Thông báo làm việc với các địa phương về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát "tình hình thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản do huyện và các xã, thị trấn làm chủ đầu tư giai đoạn 2016-2018"

77/TTHĐND-VP
77/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký ăn, nghỉ tại Hội nghị tập huấn cho Đại biểu HĐND các xã, thị trấn

19/GM-TTHĐND
19/GM-TTHĐND

Giấy mời Kế hoạch tiếp tục cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV