Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
493/TB-UBND
493/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Châu, xóm 6, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ

486/TB-UBND
486/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân

487/TB-UBND
487/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Xuân Trọng và bà Trần Thị Xuyến, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

488/TB-UBND
488/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phạm Đình Tiến, tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An

489/TB-UBND
489/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Xanh, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

490/TB-UBND
490/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Huy, thôn Cát Thủy và bà Trần Thị Lệ, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên

491/TB-UBND
491/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

492/TB-UBND
484/TB-UBND
484/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên Tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020

485/TB-UBND
485/TB-UBND

Thông báo Về việc trúng tuyển vào công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Viên

1021/QĐ-UBND
1021/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Xuân Viên

1022/QĐ-UBND
1022/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng vào công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Xuân Viên

914/UBND-NV
914/UBND-NV

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2020

915/UBND-NV
915/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý phương án bố trí Công an xã chính quy

1005/QĐ-UBND
1005/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng