Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

backLang.Ca trù Cổ Đạm

.
Thụ nhập thiên thai (Thiên thai) - Ca nương: NNDG Phan Thị Mơn - Kép đàn: NNDG Võ Thanh Tuấn - Trống: Phan Văn An
Giang hà quốc sắc phi phương (Hát mở) - Ca nương: NNDG Phan Thị Nga - Kép đàn: NNDG Võ Thanh Tuấn - Trống: Phan Văn An
Gối lạnh như đồng (Hát Huỳnh) - Ca nương: NNDG Hà Thị Bình - Kép đàn: NNDG Võ Thanh Tuấn - Trống: Phan Văn An
Đức Thánh Quang (Hát Khế) - Ca nương: NNDG Phan Thị Hằng - Kép đàn: NNDG Võ Thanh Tuấn - Trống: Phan Văn An
Tình thư một bức (Gửi Thư) - Ca nương: NNDG Phan Thị Mơn - Kép đàn: NNDG Võ Thanh Tuấn - Trống: Phan Văn An
Trích Tỳ bà hành - Thơ Bạch Cư Dị - Ca nương: NNƯT Dương Thị Xanh - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: NNDG Võ Thanh Tuấn
Khúc đâu đầm ấm hương hòa (Hát mở) - Thơ: Nguyễn Du - Ca nương: Nguyễn Thị Thu Hà - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: Lê Xuân Hải
Biệt lai vô dạng (Hát nói) - Ca nương: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: NNDG Võ Thanh Tuấn
Đào Hồng Đào Tuyết - Thơ: Dương Khuê - Ca nương: Nguyễn Thị Thu Hà - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: NNDG Võ Thanh Tuấn
Chí nam nhi (Hát nói) - Thơ: Nguyễn Công Trứ - Ca nương: NNDG Đặng Thị Vân - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: Lê Xuân Hải
Chữ tình (Mưỡu - Nói) - Thơ: Nguyễn Công Trứ - Ca nương: Phan Thị Sâm - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Cầm chầu: Lê Xuân Hải
Xẩm đôi dòng - Ca nương: Dương Thị Xanh, Đặng Thị Vân, Phan Thị Sâm - Kép đàn: NNƯT Trần Văn Đài - Trống: Trần Quốc Dũng