Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
340/BC-UBND
335/BC-UBND
336/BC-UBND
337/BC-UBND
338/BC-UBND
339/BC-UBND
334/BC-UBND
331/BC-UBND
332/BC-UBND
333/BC-UBND
330/BC-UBND
329/BC-UBND
324/BC-UBND
324/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sử dụng ngân sách địa phương đầu tư (ngân sách tỉnh)

325/BC-UBND
325/BC-UBND

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

326/BC-UBND
326/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm và kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2030