Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
40/BC-UBND
40/BC-UBND

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản phục vụ Hội nghị trực tuyến

41/BC-UBND
41/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân

42/BC-UBND
42/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ

37/BC-UBND
37/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện

38/BC-UBND
38/BC-UBND

Báo cáo kết thực hiện các mô hình sắp xếp cán bộ theo Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW

39/BC-UBND
39/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Nghi Xuân

34/BC-UBND
34/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn huyện

35/BC-UBND
35/BC-UBND

Báo cáo Rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các xã sau sáp nhập theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

36/BC-UBND
36/BC-UBND

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

34/BC-UBND
34/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn huyện

32/BC-UBND
32/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện, nguyên nhân, xử lý nguồn vốn, trách nhiệm liên quan đến cắt giảm giá trị trong quá trình thực hiện Dự án Trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân

33/BC-UBND
33/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng ( đoạn qua huyện Nghi Xuân và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

30/BC-UBND
30/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, báo cáo số liệu vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa được xử lý trên tuyến Quốc lộ, đường tỉnh

31/BC-UBND
31/BC-UBND

Báo cáo trồng cây xanh, bóng mát được hỗ trợ năm 2019

29/BC-UBND
29/BC-UBND

Báo cáo Về việc hỗ trợ xây dựng lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt theo Nghị quyết HĐND tỉnh.