Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
211/BC-UBND
211/BC-UBND

Báo cáo Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương tham gia lấy mẫu

212/BC-UBND
212/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá điều chỉnh, bổ sung các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung được ngân sách nhà nước đầu tư giai đoạn từ năm 1999 đến nay (lần 2)

209/BC-UBND
209/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020

210/BC-UBND
210/BC-UBND

Báo cáo đề xuất dự án vào chương trình thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025

207/BC-UBND
207/BC-UBND

Báo cáo cơ chế chính sách lĩnh vực giáo dục

208/BC-UBND
208/BC-UBND

Báo cáo Kết quả việc thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ cơ ở

205/BC-UBND
205/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng

206/BC-UBND
206/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các chính sách giai đoạn 2021 -2025

202/BC-UBND
202/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các chính sách giai đoạn 2021 -2025 lĩnh vực NTM

198/BC-UBND
198/BC-UBND

Báo cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh ATTP không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm ngành Công Thương

200/BC-UBND
200/BC-UBND

Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2019 huyện Nghi Xuân

199/BC-UBND
199/BC-UBND

Báo cáo Quyết toán nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

201/BC-UBND
201/BC-UBND

Báo cáo Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021-2030

197/BC-UBND
197/BC-UBND

Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

194/BC-UBND
194/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn