Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
595/BC-UBND
595/BC-UBND

Báo cáo kết quả làm đường GTNT và rãnh thoát nước năm 2019

596/BC-UBND
596/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Phòng chống thiên tai tại địa phương

594/BC-UBND
594/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

595/BC-UBND
595/BC-UBND

Báo cáo kết quả làm đường GTNT và rãnh thoát nước năm 2019

596/BC-UBND
596/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Phòng chống thiên tai tại địa phương

585/BC-UBND
585/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2018 và 11 tháng năm 2019

586/BC-UBND
586/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

587/BC-UBND
587/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng danh mục các công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên năm 2020

588/BC-UBND
588/BC-UBND

Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019(Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019)

590/BC-UBND
590/BC-UBND

Báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2019

591/BC-UBND
591/BC-UBND

Báo cáo Tình hình nợ xây dựng cơ bản đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019

582/BC-UBND
582/BC-UBND

Báo cáo xác nhận số kinh phí hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

583/BC-UBND
583/BC-UBND

Báo cáo thi đua, khen thưởng năm 2019 Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

584/BC-UBND
584/BC-UBND

Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2020

578/BC-UBND
578/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký số lượng gian hàng và doanh nghiệp tham gia Lễ Hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3, năm 2019