Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
524/BC-UBND
524/BC-UBND

Báo cáo thực hiện công trình dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; Nghị quyết số 138/NQHĐ ngày 14/5/2019 và Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

527/BC-UBND
527/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, PCTT

524/BC-UBND
524/BC-UBND

Báo cáo đánh giá hợp tác xã hoạt động hiệu quả

522/BC-UBND
522/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hào giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

523/BC-UBND
523/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

517/BC-UBND
517/BC-UBND

Báo cáo cung cấp thông tin về haotj động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

519/BC-UBND
519/BC-UBND

Báo cáo khối lượng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

520/BC-UBND
520/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

1828/UBND-TCKH
1828/UBND-TCKH

Công văn về việc thoái thu tiền nộp ngân sách để chi trả tiền thi hành án dân sự

521/BC-UBND
521/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX (Tài liệu phục vụ Hội nghị Tiếp xúc cử tri)

515/BC-UBND
515/BC-UBND

Báo cáo hoạt động Tháng người cao tuổi năm 2019

516/BC-UBND
516/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019

512/BC-UBND
512/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện

513/BC-UBND
513/BC-UBND

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

514/BC-UBND
514/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện