Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
497/BC-UBND
497/BC-UBND

Báo cáo rà soát nhu cầu hỗ trợ chế phẩm sinh học trong kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2019

492/BC-UBND
492/BC-UBND

Báo cáo số lượng đơn vị hành chính và số lượng CBCC cấp xã

493/BC-UBND
493/BC-UBND

Báo cáo 5 năm thực hiện nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7.2014 của Chính phủ

490/BC-UBND
490/BC-UBND

Báo cáo Hoạt động đối ngoại năm 2019 và kế hoạch năm 2020

486/BC-UBND
486/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát danh sách đối tượng cần thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa

1710/BC-UBND
1710/BC-UBND

Công văn về việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo các chương trình chuyên sâu về quản lý xây dưng & PTĐT theo đề án 1961

487/BC-UBND
487/BC-UBND

Báo cáo tổng kết thi hành luật BHXH giai đoạn 2016-2019

488/BC-UBND
488/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình quốc gia cấp nước an toàn và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch

484/BC-UBND
484/BC-UBND

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

485/BC-UBND
485/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích và máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

477/BC-UBND
477/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của TTCP phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020

478/BC-UBND
478/BC-UBND

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

479/BC-UBND
479/BC-UBND

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn lợn huyện Nghi Xuân

481/BC-UBND
481/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý, vận hành, đầu tư xây dựng các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Nghi Xuân

483/BC-UBND
483/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách năm 2019 và kế hoạch hỗ trợ chính sách năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh