Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
22/BC-UBND
22/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm họp chợ, thả rông trâu bò trên các tuyến đường

20/BC-UBND
20/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

21/BC-UBND
21/BC-UBND

Báo cáo kết quả làm đường GTNT, rãnh thoát nước đợt 1, kế hoạch ra quân làm đường GTNT, rãnh thoát nước đợt 2 năm 2020

19/BC-UBND
19/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 (do UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện)

16/BC-UBND
16/BC-UBND

Báo cáo triển khai thực hiện Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Văn bản số 5278/STC-GCS ngày 30/12/2019 của sở Tài chính về việc tăng cường quản lý, điều hành giá Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

13/BC-UBND
13/BC-UBND

Báo cáo tổng số hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được xác nhận để hưởng chế độ

14/BC-UBND
14/BC-UBND

Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng công trình phòng chống thiên tai trọng điểm và đề xuất xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm trên địa bàn huyện

15/BC-UBND
15/BC-UBND

Báo cáo triển khai thực hiện NQ 819 của UBTVQH

11/BC-UBND
11/BC-UBND

Báo cáo tình hình đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn huyện Nghi Xuân

09/BC-UBND
09/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, báo cáo số liệu vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa được xử lý trên tuyến Quốc lộ, đường tỉnh

06/BC-UBND
06/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013)

07/BC-UBND
07/BC-UBND

Báo cáo Khối lượng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

08/BC-UBND
08/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện năm 2019

03/BC-UBND
03/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai Quốc gia đến năm 2020

609/BC-UBND
609/BC-UBND

Báo cáo Số liệu phục vụ công tác lập kế hoạch chi, danh mục bảo trì đường bộ tỉnh năm 2020