Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
531/BC-UBND
531/BC-UBND

Báo cáo kết quả giải ngân nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại mưa lũ đầu giữa tháng 7, đầu tháng 8 năm 2018

532/BC-UBND
532/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá hiệu quả ứng dụng vật liệu Carboncor Asphalt làm lớp phủ mặt đường

528/BC-UBND
528/BC-UBND

Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019

529/BC-UBND
529/BC-UBND

Báo cáo Công tác kiểm tra, rà soát các điểm tập kết, kinh doanh cát, đá, sỏi trên địa bàn huyện, Nghi Xuân

524/BC-UBND
524/BC-UBND

Báo cáo thực hiện công trình dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; Nghị quyết số 138/NQHĐ ngày 14/5/2019 và Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

527/BC-UBND
527/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, PCTT

524/BC-UBND
524/BC-UBND

Báo cáo đánh giá hợp tác xã hoạt động hiệu quả

522/BC-UBND
522/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hào giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

523/BC-UBND
523/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

517/BC-UBND
517/BC-UBND

Báo cáo cung cấp thông tin về haotj động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

519/BC-UBND
519/BC-UBND

Báo cáo khối lượng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

520/BC-UBND
520/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

1828/UBND-TCKH
1828/UBND-TCKH

Công văn về việc thoái thu tiền nộp ngân sách để chi trả tiền thi hành án dân sự

521/BC-UBND
521/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX (Tài liệu phục vụ Hội nghị Tiếp xúc cử tri)

515/BC-UBND
515/BC-UBND

Báo cáo hoạt động Tháng người cao tuổi năm 2019