Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
224/BC-UBND
224/BC-UBND

Báo cáo thống kê số lượng xe điện 3 bánh sử dụng để thu gom rác thải sinh hoạt

222/BC-UBND
222/BC-UBND

Báo cáo kết qur tổ chức "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" 15/3

219/BC-UBND
219/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

220/BC-UBND
220/BC-UBND

Báo cáo Các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

216/BC-UBND
216/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

217/BC-UBND
217/BC-UBND

Báo cáo Kết quả các hoạt động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

218/BC-UBND
218/BC-UBND

Báo cáo Thực trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, kè, hồ đập và các công trình thủy lợi

215/BC-UBND
215/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

214/BC-UBND
214/BC-UBND

Báo cáo kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và 2020-2022

213/BC-UBND
213/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Đề án 500

212/BC-UBND
212/BC-UBND

Báo cáo Kết quả công tác PCTN Nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020-2025

210/BC-UBND
210/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

207/BC-UBND
207/BC-UBND

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan 06.6.19

203/BC-UBND
203/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2019

202/BC-UBND
202/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM