Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
610/BC-UBND
610/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020

611/BC-UBND
611/BC-UBND

Báo cáo doanh nghiệp tiêu biểu đăng ký tham gia chương trình bình chọn mô hình kinh tế xanh

606/BC-UBND
606/BC-UBND

Báo cáo Công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân

607/BC-UBND
607/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên địa bàn huyện

605/BC-UBND
605/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2019

605/BC-UBND
605/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2019

604/BC-UBND
604/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2019; Kế hoạch thực hiện năm 2020

602/BC-UBND
602/BC-UBND

Báo cáo Cung cấp thông tin, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ xây dựng kế hoạch khai thác khoáng sản năm 2020 và các năm tiếp theo

603/BC-UBND
603/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2019 huyện Nghi Xuân

599/BC-UBND
599/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020

600/BC-UBND
600/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020

597/BC-UBND
597/BC-UBND

Báo cáo về việc xử lý các trạm BTS của Viettel Hà Tĩnh chưa có giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

594/BC-UBND
594/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

595/BC-UBND
595/BC-UBND

Báo cáo kết quả làm đường GTNT và rãnh thoát nước năm 2019

596/BC-UBND
596/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Phòng chống thiên tai tại địa phương