Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
244/BC-UBND
244/BC-UBND

Báo cáo tổng kết tháng hành động về ATVSLD năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

245/BC-UBND
245/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin phản ánh hoạt động nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường

241/BC-UBND
241/BC-UBND

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020

242/BC-UBND
242/BC-UBND

Báo cáo công tác PCTN quí II và 6 tháng đầu năm 2020

237/BC-UBND
237/BC-UBND

Báo cáo Kết quả số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 1

239/BC-UBND
239/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2020

240/BC-UBND
240/BC-UBND

Báo cáo công tác thanh tra quí II và 6 tháng đầu năm 2020

235/BC-UBND
235/BC-UBND

Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2020)

236/BC-UBND
236/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát thực hiện cấp giấy chứng QSD đất nông nghiệp trên địa bàn huyện

235/BC-UBND
235/BC-UBND

Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2020)

230/BC-UBND
230/BC-UBND

Báo cáo Tiến độ, kết quả thực hiện các dự án khu xử lý, lò đốt rác thải sinh hoạt

232/BC-UBND
232/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020; xây dựng kế hoạch phát triển, cơ cấu lại ngành nông nghiệp 5 năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

233/BC-UBND
233/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ ứng dụng CNTT 6 tháng cuối năm 2020

234/BC-UBND
234/BC-UBND

Báo cáo Công tác tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu; Phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền CCHC 06 tháng cuối năm 2020

230/BC-UBND
230/BC-UBND

Báo cáo Tiến độ, kết quả thực hiện các dự án khu xử lý, lò đốt rác thải sinh hoạt