Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
404/BC-UBND
404/BC-UBND
22:42 - 03/11/2021

Báo cáo sơ kết NQ 05 về phát triển du lịch

405/BC-UBND
405/BC-UBND
22:42 - 03/11/2021

Báo cáo Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ năm 2022

406/BC-UBND
406/BC-UBND
22:43 - 03/11/2021

Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất các công trình giao thông quan trọng, cấp thiết cần đầu tư

407/BC-UBND
407/BC-UBND
22:44 - 03/11/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp

408/BC-UBND
408/BC-UBND
22:45 - 03/11/2021

Báo cáoTình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ

399/BC-UBND
399/BC-UBND
22:38 - 02/11/2021

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

398/BC-UBND
398/BC-UBND
22:34 - 02/11/2021

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội thực hiện 10 tháng; Phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021

400/BC-UBND
400/BC-UBND
22:36 - 02/11/2021

Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập TB giai đoạn 2 năm 2021

396/BC-UBND
396/BC-UBND
23:47 - 29/10/2021

Báo cáo Nhu cầu hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

397/BC-UBND
397/BC-UBND
23:48 - 29/10/2021

Báo cáo Tổng kết thực tiễn mô hình thu hút trí thức trẻ

392/BC-UBND
392/BC-UBND
22:13 - 27/10/2021

Báo cáo Kết quả triển khai công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19

393/BC-UBND
393/BC-UBND
22:16 - 27/10/2021

Về kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

394/BC-UBND
394/BC-UBND
22:17 - 27/10/2021

Về kết quả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

391/BC-UBND
391/BC-UBND
21:59 - 25/10/2021

Báo cáo danh mục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

389/BC-UBND
389/BC-UBND
22:17 - 22/10/2021

Báo cáo thiệt hại do bão số 8 năm 2021 gây ra trên địa bàn huyện Nghi Xuân