Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
199/BC-UBND
199/BC-UBND

Báo cáo Quyết toán nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

201/BC-UBND
201/BC-UBND

Báo cáo Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021-2030

197/BC-UBND
197/BC-UBND

Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

194/BC-UBND
194/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn

195/BC-UBND
195/BC-UBND

Báo cáo Cung cấp thông tin về tình hình và công tác PCTN, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra nhà nước từ năm 2013 đến nay

196/BC-UBND
196/BC-UBND

Báo cáo về việc hoàn thành thi công xây dựng Tuyến 1 thuộc công trình: Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2).

192/BC-UBND
192/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

193/BC-UBND
193/BC-UBND

Báo cáo kết qủa thực hiện NQ số 55/NQ-HĐND tỉnh về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn huyện

190/BC-UBND
190/BC-UBND

Báo cáo Rà soát các dự án thực hiện trên các khu đất không phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất do nhà nước quản lý và kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới (lần 3)

191/BC-UBND
191/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Kết luận số 543/KL-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện về việc Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai đối với các trường hợp được giao đất, thuê đất tại Khu du lịch Xuân Thành

188/BC-UBND
188/BC-UBND

Báo cáo Kết qủa thực hiện chính sách hỗ trợ mua máy làm đất, máy gặt đập liên hợp cho các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

183/BC-UBND
183/BC-UBND

Báo cáo Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ năm 2020

184/BC-UBND
184/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021 - 2025

181/BC-UBND
181/BC-UBND

Báo cáo danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ năm 2020

177/BC-UBND
177/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá các vị trí cần xây dựng gờ giảm tốc trên các tuyến đường bộ địa phương quản lý