Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
565/BC-UBND
565/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn huyện

562/BC-UBND
562/BC-UBND

Báo cáo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội năm 2019

563/BC-UBND
563/BC-UBND

Báo cáo Nợ XDCB của các dự án tỉnh quyết định đầu tư đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành

559/BC-UBND
559/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên địa bàn huyện

560/BC-UBND
560/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019

561/BC-UBND
561/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt, bẩy mua bán trái phép các loại chim tự nhiên trên địa bàn huyện

556/BC-UBND
556/BC-UBND

Báo cáo Tổng hợp các công trình xây dựng trong năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

557/BC-UBND
557/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý, phát triển và chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

558/BC-UBND
558/BC-UBND

Báo cáo Kết quả làm giao thông nông thôn 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2019, đề xuất danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào làm giao thông nông thôn năm 2019

552/BC-UBND
552/BC-UBND

Báo cáo Các số liệu về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán năm 2019 thuộc thẩm quyền của UBND huyện Nghi Xuân

553/BC-UBND
553/BC-UBND

Báo cáo Tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

551/BC-UBND
551/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

547/BC-UBND
547/BC-UBND

Báo cáo Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

549/BC-UBND
549/BC-UBND

Báo cáo cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

550/BC-UBND
550/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện theo nội dung tại Văn bản số 7559/UBND-GT1 ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Mỹ và hệ thống điện nuôi trồng thủy sản xã Xuân Phổ, Xuân Trường, huyện Nghi Xuân