Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
120/BC-UBND
120/BC-UBND

Báo cáo Rà soát nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp các dự án cấp tỉnh quyết định đầu tư

115/BC-UBND
115/BC-UBND

Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý I năm 2020

116/BC-UBND
116/BC-UBND

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

15/BC-TTHĐND
15/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 02, tháng 3 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

113/BC-UBND
113/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

114/BC-UBND
114/BC-UBND

Báo cáo Về chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Quý I năm 2020

113/BC-UBND
113/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

113/BC-UBND
113/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

110/BC-UBND
110/BC-UBND

Báo cáo việc triển khai các quy định về bảo vệ môi trường đất

111/BC-UBND
111/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân 03 tháng đầu năm 2020

101/BC-UBND
101/BC-UBND

Báo cáo thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

102/BC-UBND
102/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

104/BC-UBND
104/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

105/BC-UBND
105/BC-UBND

Báo cáo Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020

448/UBND-NV
448/UBND-NV

Công văn về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức cấp xã làm việc tại xã miền núi