Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
348/BC-UBND
348/BC-UBND
17:36 - 14/08/2019

Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra nhà nước năm 2016-2017

349/BC-UBND
349/BC-UBND
17:39 - 14/08/2019

Báo cáo tình hình phát triển làng nghề Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân

340/BC-UBND
340/BC-UBND
16:57 - 08/08/2019

Báo cáo Về việc giải ngân nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

336/BC-UBND
336/BC-UBND
17:01 - 07/08/2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án đường day và tram biến áp 110KV

337/BC-UBND
337/BC-UBND
17:02 - 07/08/2019

Báo cáo đánh giá tổng kết chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

339/BC-UBND
339/BC-UBND
17:04 - 07/08/2019

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020

333/BC-UBND
333/BC-UBND
10:15 - 05/08/2019

Báo cáo số lượng nhà chờ xe buyt trên địa bàn

334/BC-UBND
334/BC-UBND
10:17 - 05/08/2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội,quốc phòng-an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

323/BC-UBNd
323/BC-UBNd
18:18 - 30/07/2019

Báo cáo Chiều dài đường địa phương quản lý hiện có

324/BC-UBND
324/BC-UBND
18:19 - 30/07/2019

Báo cáo kết quả thu thập dữ liệu các hệ thống đường địa phương

326/BC-UBND
326/BC-UBND
18:20 - 30/07/2019

Báo cáo Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tháng 7 đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2019

328/BC-UBND
328/BC-UBND
18:22 - 30/07/2019

Báo cáo Tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

329/BC-UBND
329/BC-UBND
18:53 - 30/07/2019

Báo cáo Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện

327/BC-UBND
327/BC-UBND
18:56 - 30/07/2019

Báo cáo Tổng hợp kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã về đề án, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

325/BC-UBND
325/BC-UBND
18:58 - 30/07/2019

Báo cáo Tình hình triển khai các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân