Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
300/ BC-UBND
300/ BC-UBND
19:50 - 15/07/2019

Báo cáo rà soát, đánh giá , sắp xếp,báo cáo về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

293/BC-UBND
293/BC-UBND
18:30 - 12/07/2019

Báo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình phát triển GTVT giai đoạn 2010-2020

291/BC-UBND
291/BC-UBND
18:27 - 11/07/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép pháo nổ

287/BC-UBND
287/BC-UBND
16:17 - 10/07/2019

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí với chính sách thuỷ lợi phí, bảo vệ phát triển đất trồng lúa

288/BC-UBND
288/BC-UBND
16:19 - 10/07/2019

Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối ới cát, sỏi lòng sông

286/BC-UBND
286/BC-UBND
16:20 - 10/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

283/BC-UBND
283/BC-UBND
18:01 - 09/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

284/BC-UBND
284/BC-UBND
18:03 - 09/07/2019

Báo cáo thực hiện công tình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xẫ Xuân Đan đến xã Xuân Hội huyện Nghi Xuân

281/BC-UBND
281/BC-UBND
08:53 - 08/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Định số 33/2017/NĐ-CP

270/BC-UBNd
270/BC-UBNd
16:47 - 02/07/2019

Báo cáo đăng ký bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

271/BC-UBND
271/BC-UBND
16:48 - 02/07/2019

Báo cáo đánh gái kết quả định mức phân bổ Dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước và đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021

267/Bc-UBND
267/Bc-UBND
16:49 - 01/07/2019

Báo cáo về việc giải trình sáp nhập trường tiểu học Cương Gián 1 với trường tiểu học Cương Gián 2

262/BC-UBND
262/BC-UBND
16:50 - 27/06/2019

báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản thu nhập

261/BC-UBND
261/BC-UBND
16:52 - 26/06/2019

Báo cáo công tác phổ biến pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong tháng 6 đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

260/BC-UBND
260/BC-UBND
16:53 - 25/06/2019

Báo cáo kết quả rà soát thống kê số lượng tàu cá