Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
257/BC-UBND
257/BC-UBND
16:55 - 25/06/2019

Báo cáo một số nội dung xin ý kiến để xác định loại đất để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tại xã Xuân Hội

254/BC-UBND
254/BC-UBND
16:56 - 25/06/2019

Báo cáo kết quả chỉ đạo giải toả trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

253/BC-UBND
253/BC-UBND
16:59 - 24/06/2019

Báo cáo về chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Quý II năm 2019

252/BC-UBND
252/BC-UBND
17:00 - 21/06/2019

báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát thu tục hành chính Quý II năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện thời gian tới

251/BC-UBND
251/BC-UBND
17:01 - 21/06/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019

249/BC-UBND
249/BC-UBND
09:08 - 20/06/2019

Báo cáo đánh giá việc thưc hiện chính sách tiền lương lĩnh vực Nông nghiệp

248/BC-UBND
248/BC-UBND
09:17 - 20/06/2019

Báo cáo Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ

246/BC-UBND
246/BC-UBND
09:25 - 20/06/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân 06 tháng đầu năm 2019

241BC-UBND
241BC-UBND
09:32 - 19/06/2019

Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

244/BC-UBND
244/BC-UBND
09:34 - 19/06/2019

Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019

243/BC-UBND
243/BC-UBND
09:35 - 19/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội trên địa bàn

245/BC-UBND
245/BC-UBND
09:45 - 19/06/2019

Báo cáo Sơ kết 05 năm thưc hiện chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

242/BC-UBND
242/BC-UBND
09:50 - 19/06/2019

Báo cáo Kết quả các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam năm 2019

240/BC-UBND
240/BC-UBND
09:56 - 18/06/2019

Báo cáo Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2019

234/BC-UBND
234/BC-UBND
10:02 - 17/06/2019

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân