Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
233/BC-UBND
233/BC-UBND
10:04 - 17/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn huyện

232/BC-UBND
232/BC-UBND
10:14 - 14/06/2019

232/BC-UBND

227/BC-UBND
227/BC-UBND
10:15 - 14/06/2019

Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

225/BC-UBND
225/BC-UBND
10:28 - 14/06/2019

Báo cáo kết quả rà soát tình hình chăn nuôi tại khu vực nội thị của thị trấn

224/BC-UBND
224/BC-UBND
10:29 - 14/06/2019

Báo cáo thống kê số lượng xe điện 3 bánh sử dụng để thu gom rác thải sinh hoạt

222/BC-UBND
222/BC-UBND
10:31 - 13/06/2019

Báo cáo kết qur tổ chức "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" 15/3

219/BC-UBND
219/BC-UBND
15:02 - 12/06/2019

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

220/BC-UBND
220/BC-UBND
15:17 - 12/06/2019

Báo cáo Các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong bồi thường hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

216/BC-UBND
216/BC-UBND
15:18 - 11/06/2019

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

217/BC-UBND
217/BC-UBND
15:19 - 11/06/2019

Báo cáo Kết quả các hoạt động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

218/BC-UBND
218/BC-UBND
15:20 - 11/06/2019

Báo cáo Thực trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, kè, hồ đập và các công trình thủy lợi

215/BC-UBND
215/BC-UBND
15:21 - 10/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

214/BC-UBND
214/BC-UBND
15:22 - 10/06/2019

Báo cáo kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và 2020-2022

213/BC-UBND
213/BC-UBND
15:24 - 07/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Đề án 500

212/BC-UBND
212/BC-UBND
15:25 - 07/06/2019

Báo cáo Kết quả công tác PCTN Nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2020-2025