Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
210/BC-UBND
210/BC-UBND
15:26 - 07/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

207/BC-UBND
207/BC-UBND
15:36 - 06/06/2019

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan 06.6.19

203/BC-UBND
203/BC-UBND
15:38 - 31/05/2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2019

202/BC-UBND
202/BC-UBND
15:39 - 31/05/2019

Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM

199/BC-UBND
199/BC-UBND
15:40 - 30/05/2019

Báo cáo rà soát, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích và máy móc, thiết bị chuyên dùng

200/BC-UBND
200/BC-UBND
15:42 - 30/05/2019

Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

197/BC-UBND
197/BC-UBND
15:43 - 24/05/2019

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ

194/BC-UBND
194/BC-UBND
15:45 - 23/05/2019

Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

192/BC-UBND
192/BC-UBND
15:46 - 21/05/2019

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Đề án và triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn

191/BC-UBND
191/BC-UBND
15:48 - 21/05/2019

Báo cáo tình hình thực hiện cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu, cấp trái thẩm quyền, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất gắn với đo đạc bản đồ địa chính

185/BC-UBND
185/BC-UBND
15:49 - 20/05/2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, chi phí quản lý dự án và quản lý chương trình MTQG

186/BC-UBND
186/BC-UBND
15:50 - 20/05/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

188/BC-UBND
188/BC-UBND
15:51 - 20/05/2019

Báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và tinh hình xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong các doanh nghiệp

189/BC-UBND
189/BC-UBND
16:42 - 20/05/2019

Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

190/BC-UBND
190/BC-UBND
16:43 - 20/05/2019

Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng đô thị văn minh huyện Nghi Xuân