Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
520/BC-UBND
520/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

1828/UBND-TCKH
1828/UBND-TCKH

Công văn về việc thoái thu tiền nộp ngân sách để chi trả tiền thi hành án dân sự

521/BC-UBND
521/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX (Tài liệu phục vụ Hội nghị Tiếp xúc cử tri)

515/BC-UBND
515/BC-UBND

Báo cáo hoạt động Tháng người cao tuổi năm 2019

516/BC-UBND
516/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019

512/BC-UBND
512/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện

513/BC-UBND
513/BC-UBND

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn huyện Nghi Xuân

514/BC-UBND
514/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện

510/BC-UBND
510/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp danh sách các hộ đăng ký thực hiện mô hình phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh

511/BC-UBND
511/BC-UBND

Báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp năm 2019

508/BC-UBND
508/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bànhuyện Nghi Xuân, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

504/BC-UBND
504/BC-UBND

Báo cáo công tác Bồi thường của Nhà nước năm 2019

505/BC-UBND
505/BC-UBND

Báo cáo Kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

506/BC-UBND
506/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ năm 2019

507/BC-UBND
507/BC-UBND

Báo cáo Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017