Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
171/BC-UBND
171/BC-UBND

Báo cáo tác động và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn do dịch bệnh covid - 19

158/BC-UBND
158/BC-UBND

Báo cáo giải trình việc sáp nhập trường chưa đạt tỷ lệ giảm đầu mối theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND

159/BC-UBND
159/BC-UBND

Báo cáo 10 năm tổng kết chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

155/BC-UBND
155/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát và xử lý đối với các trường hợp được giao đất sai thẩm quyền

155/BC-UBND
155/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát và xử lý đối với các trường hợp được giao đất sai thẩm quyền

156/BC-UBND
156/BC-UBND

Báo cáo Phương án tiếp tục ứng phó với dịch bệnh Covid-19

157/BC-UBND
157/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 234 của TTCP

153/BC-UBND
153/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Quyết định số 202-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

154/BC-UBND
154/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Nghi Xuân

150/BC-UBND
150/BC-UBND

Báo cáo Danh mục các tuyến đường giao thông đề xuất duy tu bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ năm 2020

151/BC-UBND
151/BC-UBND

Báo cáo Cân đối nguồn vốn để hoàn thành các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng phụ trách nhằm phục vụ xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo CV 837/SXD

147/BC-UBND
147/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CV/TU ngày 28/02/2020 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

148/BC-UBND
148/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

149/BC-UBND
149/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ

145/BC-UBND
145/BC-UBND

Báo cáo Nhu cầu cần thiết đầu tư cơ sở hạ tầng