Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
184/BC-UBND
184/BC-UBND
16:44 - 17/05/2019

184/BC-UBND

182/BC-UBND
182/BC-UBND
16:45 - 17/05/2019

Báo cáo kết quả rà soát tàu cá có chiều dài trên 15 mét

181/BC-UBND
181/BC-UBND
16:46 - 16/05/2019

Báo cáo về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

180/BC-UBND
180/BC-UBND
16:48 - 16/05/2019

Báo cáo đánh giá hoạt động và đề xuất các giải pháp về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân

179/BC-UBND
179/BC-UBND
16:49 - 15/05/2019

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

177/BC-UBND
177/BC-UBND
16:50 - 15/05/2019

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

175/BC-UBND
175/BC-UBND
16:51 - 10/05/2019

Báo cáo về việc sắp xếp, tổ chức, quản lý hiệu quả Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

174/BC-UBND
174/BC-UBND
16:53 - 09/05/2019

Báo cáo kết quả sử dụng hóa chất xử lý tiêu độc khử trùng kênh mương vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

166/BC-UBND
166/BC-UBND
16:54 - 07/05/2019

Báo cáo tình hình sản xuất của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ

165/BC-UBND
165/BC-UBND
16:55 - 07/05/2019

Báo cáo đề xuất danh mục công trình giao thông ưu tiên bảo trì trong năm 2019 và dự kiến nhu cầu bảo trì năm 2020

534/BC-UBND
534/BC-UBND
10:18 - 30/11/-0001

Báo cáo người cao tuổi năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

103/BC-HĐND
103/BC-HĐND
22:27 - 30/11/-0001

433/BC-UBND
433/BC-UBND
08:07 - 30/11/-0001

Báo cáo Về việc đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020

490/BC - UBND
490/BC - UBND
22:33 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 11/05/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh

245/BC-UBND
245/BC-UBND
16:07 - 30/11/-0001

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030