Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

.
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XXI
53/BC-UBBC
53/BC-UBBC
22:31 - 24/06/2021

Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

51/NQ-UBBC
51/NQ-UBBC
10:17 - 04/06/2021

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

50/BC-UBBC
50/BC-UBBC
17:10 - 04/06/2021

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XV và địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

46/NQ-UBBC
46/NQ-UBBC
10:43 - 27/05/2021

Nghị quyết về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

42/QĐ-UBBC
42/QĐ-UBBC
10:43 - 21/05/2021

Quyết định thành lập Tổ tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

799/UBND-NV
799/UBND-NV
21:16 - 18/05/2021

Công văn về việc tập trung một số nhiệm vụ cho ngày bầu cử

41/QĐ-UBBC
41/QĐ-UBBC
15:58 - 16/05/2021

Quyết định điều động lực lượng vũ trang tham gia phụ vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 202v1 - 2026

27/QĐ-UBBC
27/QĐ-UBBC
15:30 - 27/04/2021

Quyết định phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lần 1)

23/GM-UBBC
23/GM-UBBC
07:29 - 20/04/2021

Giấy mời tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21/KH-UBBC
21/KH-UBBC
07:40 - 08/04/2021

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

19/GM-UBBC
19/GM-UBBC
15:50 - 08/04/2021

Giấy mời Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/UBBC
18/UBBC
15:49 - 06/04/2021

Công văn về việc rà soát Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã

17/GM-UBBC
17/GM-UBBC
15:39 - 02/04/2021

Giấy mời họp Uỷ ban bầu cử huyện

492/UBND-NV
492/UBND-NV
07:55 - 31/03/2021

Về việc lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp