Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.
14/HD-UBBC
14/HD-UBBC
07:37 - 25/03/2021

Công văn về việc lập danh sách cử tri và cách ghi danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

460/UBND-NV
460/UBND-NV
14:13 - 25/03/2021

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới

1058/QĐ-UBND
1058/QĐ-UBND
21:28 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Hồng

1059/QĐ-UBND
1059/QĐ-UBND
21:28 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Hải

1060/QĐ-UBND
1060/QĐ-UBND
21:31 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Cổ Đạm

1061/QĐ-UBND
1061/QĐ-UBND
21:31 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Liên

1062/QĐ-UBND
1062/QĐ-UBND
21:32 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Lam

1062/QĐ-UBND
1062/QĐ-UBND
21:40 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Lam

1063/QĐ-UBND
1063/QĐ-UBND
21:41 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Thành

1064/QĐ-UBND
1064/QĐ-UBND
21:41 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Đan Trường

1065/QĐ-UBND
1065/QĐ-UBND
21:42 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn thị trấn Tiên Điền

1066/QĐ-UBND
1066/QĐ-UBND
21:45 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Giang

1067/QĐ-UBND
1067/QĐ-UBND
21:45 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Cương Gián

1068/QĐ-UBND
1068/QĐ-UBND
21:46 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Lĩnh

1069/QĐ-UBND
1069/QĐ-UBND
21:48 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Phổ