Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.
1070/QĐ-UBND
1070/QĐ-UBND
09:37 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Viên

1071/QĐ-UBND
1071/QĐ-UBND
09:38 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Mỹ

1072/QĐ-UBND
1072/QĐ-UBND
09:40 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Yên

1073/QĐ-UBND
1073/QĐ-UBND
09:40 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn thị trấn Xuân An

1074/QĐ-UBND
1074/QĐ-UBND
09:41 - 18/03/2021

Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại địa bàn xã Xuân Hội

13/BC-UBBC
13/BC-UBBC
16:51 - 16/03/2021

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác Bầu cử địa biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (TÍnh đến ngày 15/3/2021)

12/UBBC
12/UBBC
08:29 - 15/03/2021

Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bầu cử thời gian tới

567/QĐ-UBND
567/QĐ-UBND
11:05 - 09/03/2021

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 1

568/QĐ-UBND
568/QĐ-UBND
11:05 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 2

569/QĐ-UBND
569/QĐ-UBND
11:06 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 3

570/QĐ-UBND
570/QĐ-UBND
11:07 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 4

571/QĐ-UBND
571/QĐ-UBND
11:08 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 5

572/QĐ-UBND
572/QĐ-UBND
11:09 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 6

573/QĐ-UBND
573/QĐ-UBND
11:09 - 09/03/2021

Quyết định Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 7

574/QĐ-UBND
574/QĐ-UBND
11:10 - 09/03/2021

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 8